Siete a komunikácie

Radovka Záhradky 19.07.2021

Prebiehajú práce na sieťach a komunikáciách

Momentálne prebieha pokládka elektrických vedení, verejného osvetlenia a zemné práce pred výstavbou komunikácií.